Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - Obec Všetaty
Dnes je pátek 22. 02. 2019, svátek má Petr.

Rozpočet a další dokumenty dle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

a) rozpočet - datum vložení 6.3.2017 - schváleno 22.3.2017 usnesením č. 18/2017

b) rozpočtový výhled - datum vložení 6.3.2017 - schváleno 22.3.2017 usnesením č. 18/2017

c) rozpočtové opatření 1 - datum vložení 22.3.2017

d) rozpočtové opatření 2 - datum vložení 28.3.2017

e) rozpočtové opatzření 3 - datum vložení 22.5.201

f)  Návrh závěrečného účtu obce Všetaty za rok 2016 - datum vložení 31.5.2017 - přílohy viz úřední deska

g) rozpočtové opatření 4 - datum vložení 11.9.2017

h) rozpočtové opatření 5 - datum vložení 25.10.2017

i) Návrh schodkového rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018  - datum vložení 22.11.2017

j) rozpočtové opatření 6 - datum vložení 22.11.2017

k) rozpočtové opatření 7 - datum vložení 22.11.2017

l) rozpočtové opatření 8 - datum vložení 28.11.2017

m) rozpočtové opatření 9 - datum vložení 30.11.2017

n) Pravidla rozpočtového provizoria obce Všetaty na rok 2018 - datum vložení 27.12.2017

o) rozpočtové opatření 10 - datum vložení 29.12.2017

p) Schodkový rozpočet Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 - datum vložení 31.12.2017 


2018

a) Schválená pravidla rozpočtového provozoria 2018 - Sdružení obcí mikroregionu Balkán - datum vložení 17.1.2018

b) Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Balkán na rok 2018 - datum vložení 26.2.2018

c) Návrh rozpočtu obce Všetaty na rok 2018 - datum vložení 7.3.2018

d) Rozpočet obce Všetaty na rok 2018 - datum vložení 4.4.2018 - schváleno 28.3.2018 usnesením č. 14/2018

e) Rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Balkán na rok 2018 - datum vyvěšení 11.4.2018

f) Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazku obcí pro zajištění dopravní obslužnosti - datum vložení 7.5.2018
   Přílohy viz.: www.rakovnicko.info/svazek-obci-pro-zajisteni-dop-obsluznosti/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2017-67.html

g) Návrh závěrečného účtu obce Všetaty za rok 2017 - datum vložení 27.5.2018
    Příloha 1
    Příloha 2
    Příloha 3
    Příloha 4
    Příloha 5
    Příloha 6


h) Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Balkán za rok 2017 - datum vložení 27.5.2018
    Přílohy viz.: www.slabce.cz/sdruzeni-obci-mikroregionu-balkan/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-mrb-za-r-2017-22494.html

i) Závěrečný účet Svazku obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2017 - datum vložení 25.6.2018

j) Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí okr. Rakovník pro dopravní obslužnost na roky 2019 - 2023 - datum vložení 25.6.2018

k) Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Balkán za rok 2017 - datum vložení 9.7.2018

l) Závěrečný účet Obce Všetaty za rok 2017 - datum vložení 16.7.2018
   Příloha 1
   Příloha 2
   Příloha 3
   Příloha 4
   Příloha 5
   Příloha 6

m) Rozpočtové opatření 1 - datum vložení 24.10.2018

n) Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti - Návrh schodkového rozpočtu na rok 2019 - datum vložení 3.12.2018

o) Rozpočtové opatření 2 - datum vložení 21.12.2018

p) Pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2019 - datum vložení 21.12.2018


2019

a) SOM Balkán - pravidla rozpočtového provizoria na období leden - březen 2019 - datum vložení 14.1.2019

b) SOM Balkán - rozpočtové opatření č. 1/2018 - datum vložení 14.1.2019

c) SOM Balkán - návrh střednědobého výhledu na rok 2020 - 2021 - příjmy - datum vložení 18.2.20109

d) SOM Balkán - návrh střednědobého výhledu na rok 2020 - 2021 - výdaje - datum vložení 18.2.2019

e) SOM Balkán - návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy - datum vložení 18.2.2019

f) SOM Balkán - návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje - datum vložení 18.2.2019