Český svaz dobrovolných hasičů - Obec Všetaty
Dnes je sobota 24. 08. 2019, svátek má Bartoloměj.

Český svaz dobrovolných hasičů

Český svaz dobrovolných hasičů je nejstarší založenou organizací v obci. Byl založen již v roce 1894. Jeho náplní byla tehdy ochrana majetku občanů a obce. V prvních letech pracoval sbor bez jakýchkoli příjmů, některé potřebné vybavení si členové museli hradit ze svého. Velkým úspěchem bylo zakoupení ruční požární stříkačky obcí, která byla umístěna v kůlně panského statku. V roce 1939 zakoupil hasičský sbor závěsnou motorovou stříkačku a nové hadice, které dosahovaly od rybníka až k sokolovně. V roce 1955 přidělil tehdejší okresní národní výbor požárnímu sboru už starší motorové vozidlo, které mu slouží dodnes. Poválečné zásahy mají mnozí občané ještě v paměti, ať už to byla panská kůlna v roce 1945, sušárna švestek v roce 1953, požár u Hornovu v roce 1970, požár včelína u pana Polívky či lesní požár u Kohoutova mlýna.V srpnu 1992 byl sbor přejmenován na Svaz dobrovolných hasičů Všetatky. V devadesátých letech došlo k podstatnému omlazení sboru. Svoji připravenost si všetatští hasiči pravidelně prověřují na okresních soutěžích. Výcviku se věnují jak muži, tak i ženy a děti. 3. července 2004 velkolepě oslavil SDH 110. výročí své existence.

Požární zbrojnice byla přistavena roku 1910 k obecnímu domku, pastoušce. Výrazně přestavena byla až roku 1982 v tzv. akci Z.