Historické a přírodní památky obce - Obec Všetaty
Dnes je sobota 24. 08. 2019, svátek má Bartoloměj.

Historické a přírodní památky obce

Zámek
Na konci 14. století si zde tehdejší držitel části obce, Jan Hněvek z Chlumu, postavil tvrz. Ta byla za třicetileté války spolu s celou obcí vypálena. Až za Fürstenberků, někdy v druhé polovině 18. století, byl na místě bývalé tvrze postaven jednopatrový barokní zámek. Poprvé se o něm dovídáme z popisu statku z roku 1804. Zámeček byl kamenný, krytý šindelem. V přízemí byly byty pro úředníky, v prvním patře domácí kaple, sál a čtyři světnice.V někdejší kapli bývala ještě nedávno znatelná freska na klenbě. Fürstenberkové drželi ves se zámkem až do roku 1929, kdy ji prodali jako součást křivoklátského panství československému státu. Zámecká budova stojí doposud v areálu hospodářského dvora. Dlouhá léta sloužila k bytovým a provozním účelům JZD. Za tato léta se v podstatě zničil její původní ráz. Chátrající objekt je typickou ukázkou venkovského šlechtického sídla z druhé poloviny 18. století.

Všetatský zámek

Barokní socha Panny Marie
Barokní socha Panny Marie je hodnotná práce z let 1730-1740. Stojí u silnice poblíž hospodářského dvora. Nechal ji sem údajně umístit baron Leveneur jako dík za uchránění rodiny před morem, který zde v tu dobu řádil. Jedná se o pískovcovou plastiku v životní velikosti, která je umístěna na trojbokém, 3 m vysokém podstavci, jehož otupené rohy zdobí táhlé konsoly, dole se závity. Ve třech proláklých polích dříku podstavce jsou v reliéfu vytesány postavy sv. Jana Křtitele, sv. Antonína a sv. Josefa. Nad každou z postav je výplň ukončena mušlí.

Barokní socha Panny Marie

Sokolovna
Velkým svátkem Sokola a významným počinem jeho členů i širší veřejnosti bylo postavení sokolovny, budovy, která měla „sloužiti obci k ozdobě, občanstvu ku prospěchu a národu našemu ku cti“. Slavnostně otevřena byla 29. května v roce 1927 za účasti asi pěti tisíců diváků. Přítomen byl i Jan Malypetr, starosta Sokola v Klobukách a předseda poslanecké sněmovny. V budově od samého počátku hrál biograf, nejprve němý, doprovázený hrou na piano (elektřina se pro něj vyráběla pomocí dynama) a restaurace. V sále sokolovny vytápěném kamny se vedle cvičení konaly od samých počátků taneční zábavy, koncerty a divadla.

Památný strom - dub u Cihelního rybníka
Jednou z cenných zajímavostí obce Všetaty je dub u Cihelného rybníka, jehož stáří je odhadováno na téměř pět století. Zajímavý je také proto, že tělo jeho pně je vyhnilé a síla dřeva je místy jen několik centimetrů silná. Na zadní straně u země dřevo chybí v šířce 110 cm do výše 230 cm. V dutině kmene se může schovat několik dospělých lidí. Obvod kmene je 635 cm. V roce 1994 byl tento památný strom odborně ošetřen. Památný strom - chráněná památka.

Památný strom 


Památník bojovníků v první světové válce
Památník obětem padlým v první světové válce se nachází nedaleko aleje na návsi u rybníka.

Památník obětem první světové války