Czech POINT - Obec Všetaty
Dnes je středa 21. 08. 2019, svátek má Johana.

Czech POINT


CZECHPOINT 
- tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, 
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan - veřejná správa.         
Czechpoint slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy,    
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak,   
aby  "obíhala data, nikoli občan".   
Na pracovištích označených modrým logem Czechpoint je možno získat ověřené výstupy z těchto veřejných informačních systémů veřejné správy: 
   
Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví  
- podle čísla listu vlastnictví  
- podle čísla popisného  
- podle čísla parcely  
- částečné výpisy
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Obchodní rejstřík
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Živnostenský rejstřík
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Výpis z rejstříku trestů
První stránka 50 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Výpis z bodového hodnocení
- umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav 
trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z 
Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož
součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze
informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro
styks úřady.
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Seznam je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem
se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady
prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.
Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
První strana 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.Přehled polatků:

Poplatek za výpis z KN (1. stránka)                              

100.00

 

Poplatek za výpis z KN (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z OR (1. stránka) 

100.00

t

Poplatek za výpis z OR (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z ŽR (1. stránka) 

100.00

 

Poplatek za výpis z ŽR (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z RT (1. stránka) 

50.00

 

Poplatek za výpis z RT (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z CRŘ (1. stránka) 

100.00

 

Poplatek za výpis z CRŘ (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z SKD (1. stránka) 

100.00

 

Poplatek za výpis z SKD (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z MAISOH (1. stránka) 

100.00

 

Poplatek za výpis z MAISOH (další stránky) 

50.00

Upravit

Poplatek za výpis z ISIR (1. stránka) 

100.00

 

Poplatek za výpis z ISIR (další stránky) 

50.00

Upravit